Koło Naukowe KWARK

WFMiI PK

Historia Koła

Koło Naukowe Fizyków Politechniki Krakowskiej KWARK jest stowarzyszeniem studenckim działającym przy Instytucie Fizyki (F-1) Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej.
Naukowe Koło Fizykow KWARK zostło wpisane w dniu 5 kwietnia 2000r. do rejestru koł naukowych pod nr 45-2000.

Celami Koła są propagowanie wiedzy z zakresu fizyki oraz zachęcanie do podjęcia trudu własnych poszukiwań i działalności naukowej. Członkostwo w KWARK to przede wszystkim możliwość pogłębiania pasji, ktorą jest fizyka.

Przez wszystkie lata NKF KWARK zgromadziło w swoich szeregach dziesiątki, jeśli nie setki, członkow. Wśrod nich wymienić można obecnych doktorantow i pracowników Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki PK, czy też Instytutu Fizyki Jądrowej PAN.Sprawozdanie

  • Sprawozdanie z działalności Naukowego Koła Fizyków Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki KWARK za rok akademicki 2016/2017.