Please note that email addresses on this site are protected to avoid abuse by spammers. You will need a JavaScript-enabled browser to see the email addresses or find me on CUT Phonebook .

Symulacje komputerowe 2019/2020

Projekty zaliczeniowe

Prezentacje przygotowane na podstawie książek:
 • W.-H Steeb, 'The Nonlinear Workbook', World Scientific
 • R.H. Landau et al., 'Computational Physics: Problem Solving with Computers', Wiley
 • Prezentacje:

 • * Fraktale: programy
 • Gene expression programming: prezentacja
 • Solitony: prezentacja
 • Przetwarzanie obrazów: prezentacja
 • Sieci Neuronowe: prezentacja
 • Metody Monte Carlo: prezentacja, programy - na podstawie rozdziału książki: W.-H Steeb, 'The Nonlinear Workbook', World Scientific
 • * - najlepszy projekt zaliczeniowy wybrany w głosowaniu

  © 2020 R.K.