Please note that email addresses on this site are protected to avoid abuse by spammers. You will need a JavaScript-enabled browser to see the email addresses or find me on CUT Phonebook .

Podstawy programowania & Symulacje komputerowe w fizyce 2019/2020

Prezentacje studentów

Bezpieczeństwo

Prezentacje studentów

Symulacje komputerowe

Progrmaowanie dla Fizyków

Linux

Na zajęcia przychodzimy z wlasna dystrybybucja Linuxa!!! Bede omawial Linuxa na przykladzie Ubutnu.

 • Dystrybucje Linuxa - prezentacje studentow Politechniki Krakowskiej
 • Distrowatch
 • Instalacja Ubuntu na VirtualBox
 • Instalacja Ubuntu na VirtualBox - film
 • Import/Export maszyny wirtualnej - film
 • Instalacja GuestAddition na Ubuntu
 • Bash

 • Bash scripting tutorial
 • Bash by example - Tutorial IBM
 • Bash scripting tutorial
 • Cygwin - Bash na Windows
 • LaTeX

 • LaTeX dla Windows - film
 • LaTeX - Nie za krotkie wprowadzenie do LaTeXa

  It appears you don't have a PDF plugin for this browser.

  English

  Maxima CAS (Computer Algebra System)

  It appears you don't have a PDF plugin for this browser.

 • Maxima strona domowa
 • WxMaxima strona domowa
 • Maxima Wikipedia
 • Documentation
 • Manual
 • Tutorial
 • Szybkie wprowadzenie
 • Kurs analizy matematycznej w Maximie
 • Układy dynamiczne w Maximie
 • Tutorial na YouTube
 • Maxima na Androida
 • Maxima online z Centro de Supercomputación de Galicia
 • Maxima online
 • Maxima online
 • Lista pakietów do obliczeń symbolicznych
 • Wprowadzenie do Pythona dla naukowcow i inzynierow

  It appears you don't have a PDF plugin for this browser.

  It appears you don't have a PDF plugin for this browser.

  Scipy tutorial - scientific computations in Python

  It appears you don't have a PDF plugin for this browser.

  Materialy dodatkowe SciPy

  Scipy cookbook - scientific computations in Python

  It appears you don't have a PDF plugin for this browser.

  Pandas Guide - data analysis

  It appears you don't have a PDF plugin for this browser.

  Materialy dodatkowe

  Kaggle.com - platform z danymi i tutorialami

  Pandas

  SciKit - learn - Machine learning

  It appears you don't have a PDF plugin for this browser.

  Lista pakietow Scikits

  SciKit - image - Image processing

  It appears you don't have a PDF plugin for this browser.

  Lista pakietow Scikits

  Python for Physicists - kurs podstawowy

  It appears you don't have a PDF plugin for this browser.

  Numerical methods - reminder

  It appears you don't have a PDF plugin for this browser.

  Algorytmy i struktury danych

  Literatura

  Quicksort

  Merge sort, sortowanie przez scalanie

  Heap sort, sortowanie przez kopcowanie

  Select-sort

  Insert-sort

  Linear search, przeszukiwanie liniowe

  Binary search, przeszukiwanie binarne

  Przydatne linki

  © 2019 R.K.