Please note that email addresses on this site are protected to avoid abuse by spammers. You will need a JavaScript-enabled browser to see the email addresses or find me on CUT Phonebook .

Analiza danych i uczenie maszynowe 2019/2020

Projekty zaliczeniowe

  • * Gwiazdy - diagram Hertzsprunga-Russell: prezentacja , pliki
  • Pulsary - sieci neuronowe: prezentacja , pliki
  • Wypadki komunikacyjne - Las Losowy (Random Forrest): prezentacja , pliki
  • Klasyfikacja klientów sklepów: prezentacja
  • Uber: prezentacja , pliki
  • * - najlepszy projekt zaliczeniowy wybrany w głosowaniu

    © 2020 R.K.