Wartości współczynnika przejmowania ciepła dla róźnych nośników ciepła i typów konwekcji

Rodzaj nośnika Typ konwekcji Współczynnik przejmowania ciepła
[W/(m2 · K)]
    Powietrze konwekcja naturalna 7
    Woda konwekcja naturalna 500
    Powietrze konwekcja wymuszona 50
    Woda konwekcja wymuszona 10 000
    Woda wrzątek 30 000