Współczynniki lepkości dynamicznej niektórych cieczy pod ciśnieniem około 1000 hPa

Substancja Temperatura
°C
Współcz. lepkości
Pa · s
    Alkohol etylowy C2H5OH 20 0,00119
    Gliceryna C3H5(OH)3 20 0,494
    Gliceryna C3H5(OH)3 25 0,85
    Olej maszynowy 20 0,274
    Olej cylindrowy 20 2,6
    Terpentyna 20 0,00149
    Olej parafinowy 18 0,1018
    Olej rycynowy 25 0,6200