Współczynnki absorpcji m  promieniowania b  dla wybranych materiałów

Materiał Współczynnik absorpcji m
cm-1
      Glin 17,0
      Miedź 56,0
      Mosiądz 56,0