Właściwa zdolność skręcająca a 0 roztworów substancji optycznie czynnych w temperaturze 20°C, dla światła o długości fali l  = 589,3 nm

Substancja Rozpuszczalnik a 0
    Sacharoza C12H22O11 woda +66,46
    Cukier inwertowany C12H12O6 woda -19,42
    Glukoza C6H12O6 woda +52,50
    Sól Rochelle'a
KNaH4C4O6 · 4H2O
woda +29,7
    Chinina C20H24O2N2 alkohol -169,3 (15°C)
    Kamfora C10H10O benzen +43,01

a 0 = a  / (l · c), gdzie a  jest kątem skręcenia wyraźonym w stopniach, l - długością warstwy w dm, c - liczbą gramów substancji w 100 cm3 roztworu.