Współczynniki spręźystości

Ciało Moduł Younga E
1011 N/m2
Moduł sztywności G
1011 N/m2
      Glin 0,63 - 0,72 0,23 - 0,27
      Miedź 0,8 - 1,3 0,39 - 0,48
      Mosiądz 0,80 - 1,00 0,27 - 0,37
      Ołów 0,15 - 0,17 0,064
      Stal 2,00 - 2,20 0,80 - 0,83
      Szkło 0,50 - 0,80 0,2 - 0,3