Podstawowe stałe fizyczne

Nazwa Oznaczenie Wartość
Stała Boltzmanna k = R/NA 1,380 658 × 10-23 J/K
Stała grawitacji G 6,672 59 × 10-11 m3 · kg-1 · s-2
Stała Plancka h 6,626 075 × 10-34 J · s
Stała Faraday'a F =eNA 9,648 530 × 104 C/mol
Stała Rydberga R 1,097 373 1 × 107 m-1
Liczba Avogadro NA 6,022 136 7 × 1023 mol-1
Uniwersalna stała gazowa R 8,314 510 J · K-1 · mol-1
Atomowa jednostka masy u 1,660 540 2(10) × 10-27 kg
Masa spoczynkowa protonu mp 1,672 623 × 10-27 kg
1,007 276 470 u
Masa spoczynkowa neutronu mn 1,674 928 × 10-27 kg
1,008 664 u
Masa spoczynkowa elektronu me 9,109 389 7 × 10-31 kg
5,485 799 × 10-4 u
Ładunek elementarny e 1,602 177 × 10-19 C
Ładunek właściwy elektronu e/me 1,758 819 × 1011 C · kg-1
Magneton Bohra mB = eh/(4pme) 9,274 015 4 × 10-24 J · T-1
Prędkość światła w próźni c 2,997 924 58 × 108 m
Przenikalność magnetyczna próźni m0 = 1/(e0 · c2) 4p × 10-7 H
1,256 637 × 10-6 V · s · A-1 · m-1
Przenikalność elektryczna próźni e0 = 1/(m0 · c2) 8,854 187 × 10-12 F/m