Siły elektromotoryczne wybranych ogniw

(Spojenie "zimne" znajduje się w temperaturze 0 °C, spojenie "gorące" w 100 °C. Kierunek prądu w spojeniu gorącym: od metalu pierwszego do drugiego)

Rodzaj termoogniwa SEM
mV
Rodzaj ogniwa SEM
mV
  Platyna - platyna rod 0,65   Konstantan - chromonikielina 6,1
  Nikiel - chromonikielina 3,9   Konstantan - źelazo 5,4
  Nikiel - węgiel 2,3   Konstantan - miedź 4,3