Wartości pracy wyjścia dla wybranych metali

Metal Praca wyjścia
eV
Metal Praca wyjścia
eV
      Sód 2,28       Cynk 4,31
      Glin 4,08       Srebro 4,73
      Ołów 4,14       Platyna 6,35