Napięcie powierzchniowe cieczy

Ciecz Temperatura
°C
Napięcie powierzch.
10-3 N/m
    Alkohol etylowy 20 22,03
    Gliceryna 18,0 64,7
    Nafta 0 28,9
    Rtęć 20 471,6
    Woda 20 72,58