Momenty bezwładności

Kształt ciała Oś obrotu Moment bezwładności
Jednolity, cienki pręt o długości l przechodzi przez środek, prostopadle do osi pręta

przechodzi przez koniec, prostopadle do osi pręta
ml2/12

ml2/3
Pełny walec o długości l i promieniu r pokrywa się z osią walca

przechodzi przez środek walca, prostopadle do jego osi
mr2/2

m(l2/12+r2/4)
Wydrąźony walec o długości l i promieniach R>r pokrywa się z osią walca

przechodzi przez środek walca, prostopadle do jego osi
m(R2+r2)/2

m[l2/12+(R2+r2)/4]
Pełna kula o promieniu r przechodzi przez środek 2mr2/5
Moment bezwładności pierścienia o promieniu wewnętrznym r, zewnętrznym - R przechodzi przez środek m(R2+r2)/2