Najczęściej używane jednostki pozaukładowe i ich związek z jednostkami układu SI

Wielkość fizyczna Jednostka Związek z jednostkami SI
    Temperatura °C t °C = (TK - 273,15 K)
    Energia promieniowania eV (elektronowolt) 1 eV = 1,602 × 10-19 J
    Długość fali Å (angstrem) 1 Å = 10-10 m