Gęstość i termiczne własności ciał stałych

Ciało Gęstość w 18°C
103 kg/m3
Współ. rozszerz. liniowej
10-5 K-1
Ciepło właściwe
102 J/kg · K
Temperatura topnienia
°C
Ciepło topnienia
kJ/kg
Temperatura wrzenia
°C
  Cyna 7,3 2,30 2,3 231,8 57,8 2260
  Cynk 7,1 2,63 3,9 419,4 118 906
  Glin 2,7 2,55 8,97 660 322 2057
  Iryd 22,4 0,65 1,3 2450   > 4800
  Lód (0°C) 0,9168 5,04 20,93 0,0 334  
  Miedź 8,9 1,65 3,8 1083 176 2336
  Mosiądz 8,1 - 8,6 1,85 3,9 ok. 900 168  
  Nikiel 8,8 1,28 4,39 1450 309 2900
  Ołów 11,3 2,92 1,3 327,4 24,5 1620
  Platyna 21,4 0,90 1,36 1770 117 4300
  Srebro 10,5 1,97 2,3 960,5 109 1950
  Stal 7,7 1,15 4,78 1400 - 1500    
  Szkło 2,6 - 2,8 0,81 8,9 800 - 1400    
  Węgiel 1,9 2,5 8,4 3800 subl.    
  Wolfram 19,1 0,43 1,4 3400 192 5900
  Źelazo kowalne 7,8 1,2 4,65 1530 205 3000
  Źelazo lane 7,6 1,1 4,6 1200 126  
  Złoto 19,3 1,44 1,3 1063 66,6 2500