Gęstość i własności termiczne gazów

Gaz Gęstość normalna
kg/m3
Ciepło właściwe cp w 18°C
kJ/kg · K
Temperatura wrzenia pod ciśnieniem
1013 hPa
°C
Temperatura topnienia
°C
  Powietrze suche 1,2929 1,01 -193  
  Azot 1,2507 1,04 -195 -209,9
  Tlen 1,4290 0,913 -183 -218
  Wodór 0,08987 14,3 -252,8 -259
  Para wodna przegrzana 0,586 (w 100°C) 1,87 (w 100°C) 100,0 0,000