Gęstość i termiczne własności cieczy

Ciecz Gęstość
w 18°C
103 kg/m3
Współ. rozszerz. objętościowej od 0° - 100°C
10-3°C-1
Ciepło właściwe
kJ/kg · K
Temperatura krzepnięcia przy 1013 hPa
°C
Ciepło topnienia
kJ/kg
Temperatura wrzenia
°C
Ciepło parowania
kJ/kg
  Aceton 0,79 1,31 2,18 -94,3 98 56,7 524
  Alkohol etylowy 0,79 1,10 2,4 -114 104 78,3 846
  Alkohol metylowy 0,80 1,22 2,5 -94 68,7 64,7 111
  Benzol 0,88 1,24 1,7   127 80,7 394
  Eter etylowy 0,72 1,63 2,3 -116,2 112 34,6 377
  Gliceryna 1,26 0,50 2,4 -20 176 290  
  Nafta 0,8 0,92 2,1     150 - 270 318
  Oliwa 0,91 0,72 2,2 2 - 6   300  
  Rtęć 13,55 0,182 0,139 -35,87 11,7 356,7 285
  Terpentyna 0,87 0,94 1,8 -95,1   161 290
  Woda 0,999 0,18 4,19 0,00 334 100 2259