Gęstość roztworów wodnych w temperaturze 18°C

(p oznacza liczbę gramów bezwodnej substancji rozpuszczonej w 100 g roztworu)

p NaCl KOH HCl H2SO4 CuSO4 Alkohol Cukier
0 0,9986 0,9986 0,9986 0,9986 0,9986 0,9986 0,9986
5 1,0345 1,045 1,0236 1,0323 1,051 0,9898 1,0183
10 1,0711 1,091 1,0482 1,0669 1,107 0,9824 1,0386
15 1,1090 1,139 1,0734 1,1030 1,167 0,9760 1,0597
20 1,148 1,188 1,0989 1,406 1,23* 0,9696 1,0815
25 1,1897 1,238 1,01248 1,1796   0,9628 1,1042
30   1,290 1,1508 1,2199   0,9551 1,1277
35   1,344 1,1757 1,2614   0,9463 1,1520
40   1,400 1,199 1,3043   0,9367 1,1773

*roztwór przesycony