Długość fali l  najsilniejszych, widzialnych linii widm emisyjnych niektórych pierwiastków

Pierwiastek Długość fali
nm
Barwa linii Intensywność
Ba 455,4 niebieska  
493,4 niebiesko-zielona  
553,6 zielona  
577,8 źółta  
597,2 pomarańczowa  
614,2 pomarańczowa  
649,6 czerwona  
Ca 396,8 fioletowa  
422,7 fioletowa  
428,3 niebieska  
430,8 niebieska  
445,5 niebieska  
487,8 niebieska  
527,0 zielona  
534,9 zielona  
559,0 zielona  
585,7 źółta  
612,2 pomarańczowa  
616,2 pomarańczowa  
643,9 pomarańczowa  
H 397,01 fioletowa słaba
410,77 fioletowa słaba
434,05 fioletowa średnia
486,13 niebiesko-zielona średnia
656,28 czerwona silna
He 447,15 fioletowa słaba
471,31 niebieska silna
492,19 niebiesko-zielona średnia
501,57 zielona średnia
587,57 źółta bardzo silna
667,81 czerwona średnia
706,52 czerwona średnia
Hg 404,65 fioletowa bardzo słaba
407,78 fioletowa słaba
435,83 niebieska średnia
491,60 niebiesko-zielona średnia
496,0 niebiesko-zielona słaba
546,07 zielona silna
576,96 źółta bardzo silna (dublet)
579,07 źółta bardzo silna (dublet)
615,2 czerwona słaba
623,41 czerwona słaba
690,7 czerwona słaba
K 404,4 fioletowa  
766,5    
769,9    
Li 460,3 niebieska  
610,4 pomarańczowa  
670,8 czerwona  
Na 589,0 źółta  
589,6 źółta  
Ne 540,0 źółta średnia
582,2 źółta silna
588,2 źółta średnia
594,5 źółta słaba
597,5 źółta słaba
603,0 pomarańczowa silna
607,4 pomarańczowa średnia
609,6 pomarańczowa słaba
614,3 pomarańczowa silna
616,3 pomarańczowa średnia
621,7 pomarańczowa średnia
626,6 pomarańczowa silna
630,5 pomarańczowa słaba
633,4 pomarańczowa średnia
638,3 pomarańczowa średnia
640,2 pomarańczowa średnia
650,6 czerwona słaba
653,3 czerwona słaba
659,9 czerwona średnia
667,8 czerwona słaba
671,7 czerwona słaba
692,9 czerwona silna
703,2 czerwona słaba
717,4 czerwona średnia
724,5 czerwona słaba
Sr 407,8 fioletowa  
421,6 fioletowa  
460,7 niebieska  
638,6 pomarańczowa  
640,8 pomarańczowa  
Zn 463,0 niebieska  
468,0 niebieska  
472,2 niebieska  
481,0 niebieska  
491,2 niebieska  
492,5 niebiesko-zielona  
518,2 zielona  
636,2 pomarańczowa