Nanotechnologia I stopień

Specjalność: Inżynieria nanostruktur

Absolwent będzie posiadał szerokie praktyczne umiejętności w zakresie technologii, projektowania i wytwarzania nowoczesnych nanomateriałów. Studenci zdobywają wiedzę teoretyczną i doświadczenie w pracy laboratoryjnej z szeroko pojętymi nanostrukturami (polimerami, ciekłymi kryształami i nowoczesnymi materiałami o własnościach magnetycznych). Są dobrze przygotowani do pracy w laboratoriach przemysłowych, badawczo-rozwojowych, diagnostycznych, naukowych. Studia na tym kierunku przygotowują do pracy w przemyśle chemicznym, elektronicznym, farmaceutycznym, optoelektronice i wszystkich instytucjach związanych z inżynierią materiałową.

Od roku 2017/18 kierunek ma profil praktyczny, co oznacza obowiązkową współpracę z przemysłem, biznesem i instytucjami badawczymi oraz zwiększoną liczbę praktyk.

W związku ze zmianą profilu kształcenia trwają prace nad zmianami w programie nauczania. Nowy program pojawi się do końca maja 2018.