Fizyka techniczna I stopień

Celem studiów na tym kierunku jest wykształcenie absolwenta posiadającego umiejętność rozumienia, samodzielnego formułowania i rozwiązywania konkretnych problemów fizycznych i technicznych. Pierwsze dwa lata studiów obejmują m.in. kursy analizy matematycznej, fizyki ogólnej, języków programowania, elektroniki i elektrotechniki. Absolwent będzie przygotowany teoretycznie i praktycznie do korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej, technicznych systemów diagnostycznych i zaawansowanych technik komputerowych.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w:

Ma kompetencje niezbędne do obsługi i nadzoru urządzeń, których działanie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu fizyki. Absolwenci kierunku Fizyka Techniczna uzyskują zdolność łatwego przystosowywania się do stale zmieniających się wymagań rynku pracy.

Wiedza z zakresu fizyki technicznej zapewnia absolwentom możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia oraz studiach III stopnia w jednostkach prowadzących studia doktoranckie.

Rekrutacja na studia I-go stopnia rozpocznie się w czerwcu 2018.


Instytut Fizyki © Politechnika Krakowska