Aktywność studencka

Obok normalnego toku studiów studenci naszych kierunków mogą uczestniczyć w działalności popularyzatorskiej Instytutu Fizyki (fesiwale nauki, noc naukowców), włączać się w pracę kół naukowych bądź działać w samorządzie studenckim.