Studia I stopnia

Rekrutacja na rok akademicki 2018/19 rozpocznie się w czerwcu 2018. Odbywa się w oparciu o listę rankingową tworzoną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Przedmioty, które mogą być podstawą w postępowanu kwalifikacyjnym:

Zasady przyjmowania na deklarowany kierunek: Progi punktowe, które obowiązywać będą w czasie rekrutacji na rok akademicki 2018/19 zostaną ustalone przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne po podaniu przez kandydatów wyników matur.

Progi punktowe w roku 2017/18


Wymagana liczba punktów I tura

Kandydatów na miejsce

Wymagana liczba punktów II tura

Fizyka Techniczna

48

0,94

46

Informatyka

130

7,68

-

Nanomateriały i Nanotechnologie

40

0,88

36

Matematyka

62

1,91

-
Studia II stopnia

Zapraszamy do studiowania na
Wydziale Fizyki Matematyki i Informatyki
Politechniki Krakowskiej

Ważne terminy:

Do 12 lutego 2018 roku trwa elektroniczna rejestracja kandydatów na kierunek Fizyka Techniczna

Do 13 lutego2018 należy złożyć wymagane dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (WKR)

Adres:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki
Budynek główny WFMiI, sala F-019
ul. Podchorążych 1
30-084 Kraków
tel. 012 628 31 48
e-mail: rwf@pk.edu.pl

dyżury WKR

Możesz się zarejestrować w serwisie rekrutacyjnym.


Instytut Fizyki © Politechnika Krakowska