Politechnika Krakowska  |   Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki  |   Strony naszych Pracowników  |   Poczta

(dla studentów) Konsultacje, Konferencje, wykłady, seminaria, warsztaty

Rekrutacja


  |    |   licznik odwiedzin :  1044993


 strona główna
Wykaz ćwiczeń laboratoryjnych w II Pracowni fizycznej Instytutu Fizyki

>> Wykaz ćwiczeń laboratoryjnych 
Laboratorium 2 

Nr ćw. Tytuł ćwiczenia Nr Sali
42 Pomiar ładunku właściwego elektronu metodą podłużnego pola magnetycznego. 113
43 Wyznaczanie prędkości światła 114
45 Doświadczenie Millikana 113
46 Efekt Kerra 113
47 Efekt Zeemana 113
48 Badanie widma rentgenowskiego molibdenu i wyznaczanie stałej Plancka. 114
49 Absorpcja promieniowania Rtg 114
50 Efekt Comptona 114
51 Elektronowy rezonans paramagnetyczny 114
52 Jądrowy rezonans magnetyczny 114
53 Badanie widm fotoluminescencyjnych i absorpcyjnych molekuł 113
54 Pomiary spektrofotometryczne przy użyciu spektrometru PC 2000 z zintegrowaną sferą odbiciową ISP-REF 113
55 Wyznaczanie irradiancji cienkich warstw 113
56 Wyznaczanie parametrów optycznych i geometrycznych cienkich warstw. 113

 

 administrator portalu

 C Design MK