Politechnika Krakowska  |   Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki  |   Strony naszych Pracowników  |   Poczta

(dla studentów) Konsultacje, Konferencje, wykłady, seminaria, warsztaty

Rekrutacja


  |    |   licznik odwiedzin :  1044993


 strona główna
Witamy na stronach Instytuty Fizyki Politechniki Krakowskiej

>> Doktoraty

Doktoraty

Lp

Imię i nazwisko

Tytuł Rozprawy

Data

Uczelnia

Promotor

1 Michał Halaunbrenner

dr nauk fiz.

Koncepcja nowych odmian tarcia wobec doświadczenia 1950

Uniwersytet Poznański

Szczepan Szczeniowski
2 Jadwiga Halaunbrenner

dr nauk fiz.

O promieniowaniu soli potasowych 1951

Uniwersytet Wrocławski

Stanisław Loria
3 Michał Wnuk

dr nauk techn.

Jednoczesne niesprężyste skręcanie z rozciąganiem lub ściskaniem pręta o dowolnym przekroju 21.09.1962

Politechnika Krakowska

Michał Życzkowski
4 Piotr Sukiennik

dr nauk fiz.

Badanie końcowego stadium ruchu ciał stałych na sprężystym podłożu 25.06.1964

Uniwersytet Moskiewski

Jadwiga Halaunbrenner
5 Bohdan Kozarzewski

dr nauk fiz.

Asymptotyczne własności pól: grawitacyjnego i elektromagnetycznego 27.05.1965

Uniwersytet Jagielloński

Bronisław Średniawa
6 Zbigniew Lepszy

dr nauk techn.

Spawanie tarciowe plastyków 08.09.1965

Politechnika Krakowska

Michał Halaunbrenner
7 Maria Zastawnik

dr nauk techn.

Badanie kinetyki i mechanizmu reakcji w układzie trójskładnikowym Ni-Cr-S 15.10.1965

AGH

Stanisław Mrowec
8 Mieczysław Kmiecik

dr nauk techn.

Kryterium powstawania burzliwości przy przepływie cieczy w przewodach rurowych rozpatrywane w oparciu o analogie elektrohydrodynamiczne 15.06.1966

Politechnika Krakowska

Jan Krakowski
9 Antoni Gajewski

dr nauk techn.

Pewne zagadnienia stateczności prętów i płyt o zmiennej sztywności 17.01.1968

Politechnika Krakowska

Michał Życzkowski
10 Jacek Skrzypek

dr nauk techn.

Stan graniczny i pełzanie rurociągu grubościennego, poddanego obciążeniom złożonym 19.12.1968

Politechnika Krakowska

Michał Życzkowski
11 Bronisław Zajączkowski

dr nauk fiz.

Przybliżone rozwiązania płaskich dod?więkowych i okołododźwiękowych przepływów płynów ściśliwych 23.01.1969

Uniwersytet Jagielloński

Bronisław Średniawa
12 Zbigniew Piekarski

dr nauk techn.

Pewne przypadki pełzania półprzestrzeni i półpłaszczyzny z uwzględnieniem starzenia 19.06.1971

Politechnika Krakowska

Gwidon Szefer
13 Bronisław Lechowicz

dr nauk techn.

Problemy konsolidacji półpłaszczyzny lepkosprężystej 30.06.1971

Politechnika Krakowska

Gwidon Szefer
14 Antoni Kubisz

dr nauk techn.

Efekty cieplne towarzyszące deformacjom mechanicznym gumy stosowanej na opony samochodowe 20.12.1970

Politechnika Krakowska

Michał Halaunbrenner
15 Jan Cisowski

dr nauk fiz.

Wpływ ciśnienia na własności elektryczne półprzewodników typu AII3BV2 24.07.1976

IF PAN

W.Zdanowicz
16 Andrzej Foryś

dr nauk techn.

Jednowymiarowe zagadnienie konsolidacji z nieliniowym prawem przepływu 21.12.1977

Politechnika Krakowska

Gwidon Szefer
17 Stanisław Siek

dr nauk fiz.

Magnetostrukturalne własności związków międzymetalicznych typu RMn2X2 22.02.1978

Uniwersytet Jagielloński

Andrzej Szytuła
18 Barbara Oleś

dr nauk fiz.

Wpływ podświetlania dodatkową wiązką światła na widma elektromagnetycznae Ge 1979

Uniwersytet Jagielloński

Andrzej Kisiel
19 Danuta Sokalska

dr nauk fiz.

Analiza drgań nieliniowych wybranych układów fizycznych w ujęciu klasycznym i kwantowym 11.12.1979

Uniwersytet Jagielloński

Józef Nizioł
20 Joanna Brzezowska

dr nauk fiz.

Wyznaczanie energii stanów wzbudzonych i prawdopodobieństw przejścia atomów o jednym elektronie na zewnątrz powłok zamkniętych przy pomocy metody wariacyjnej 22.02.1980

Uniwersytet Jagielloński

Alojzy Gołębiowski
21 Franciszek Starzyk

dr nauk techn.

Badania własności elektrycznych kompleksów z przeniesieniem ładunku poli-N-winylohalogenokarbazoli z 2,4,7-trójnitro-9-fluorenem 20.03.1980

Politechnika Krakowska

Jan Pielichowski
22 Jan Błachut

dr nauk techn.

Unimodalna oraz bimodalna optymalizacja drgających i narażonych na utratę stateczności prętów i łuków 18.06.1980

Politechnika Krakowska

Antoni Gajewski
23 Wiesława Bażela

dr nauk fiz.

Badanie uporządkowania momentów magnetycznych w związkach międzymetalicznych

NiMnGe1-xSix, CoxNi1-xMnGe, NiMn1-xTixGe

21.06.1980

Uniwersytet Jagielloński

Andrzej Szytuła
24 Teresa Stępień

dr nauk fiz.

Diagnostyka powierzchni wiązkami jonów. Wykorzystanie zjawiska wtórnej emisji jonowo-elktronowej 04.12.1980

Uniwersytet Jagielloński

Waldemar Soszka
25 Kazimierz Frankiewicz

dr nauk techn.

Propagacja szczeliny w elastomerach przy obciążeniach stałych i zmiennych 14.01.1981

Politechnika Krakowska

Stanisław Mazurkiewicz
26 Jan Obrzut

dr nauk techn.

Badania spektralne kompleksów z prze-niesieniem ładunku
 poli(N -winylohalogenokarbazoli) z 2,4,7, trójnitro-fluorenonem
23.06.1981

Politechnika Krakowska

Jan Pielichowski
 
27 Małgorzata Albińska

dr nauk fiz.

Badanie reakcji fuzji w układzie 20Ne + 24Mg 08.07.1981

Uniwersytet Jagielloński

Kazimierz Grotowski
28 Włodzimierz Wójcik

dr nauk fiz.

Zmodyfikowana metoda Bethego-Peierlsa-Weissa w wybranych zagadnieniach modelu Isinga 30.09.1981

Uniwersytet Jagielloński

Andrzej Szytuła
29 Anna Foryś

dr nauk techn.

Drgania i stabilność dynamiczna wybranych układów prętowych 14.10.1981

Politechnika Krakowska

Józef Nizioł
30 Tomasz Barbaszewski

dr nauk fiz.

Badania strukturalne monokryształu molibdenu implantowanego azotem 17.06.1982

IF PAN i ZFT PAN Warszawa

Tadeusz Warmiński
31 Jerzy Sanetra

dr nauk techn.

Badania własności spektralnych kompleksów z przeniesieniem ładunku poli(N-winylohalogenkokarbazoli) z tetracyjanoetylenem 29.02.1982

Politechnika Krakowska

Jan Pielichowski
32 Ryszard Zach

dr nauk fiz.

 

Wpływ ciśnienia hydrostatycznego na przemiany fazowe w układach CoxNi1-xMnGe i CoMnSixGe1-x 29.06.1984

Uniwersytet Jagielloński

Andrzej Szytuła
33 Włodzimierz Dziurda

dr nauk fiz.

Rozpylania jonowe fazy skondensowanej o różnym uporządkowaniu warstw powierzchniowych 21.12.1984

Uniwersytet Jagielloński

Lubomir Gabła
34 Marcin Ślaski

dr nauk fiz.

Struktura magnetyczna związków międzymetalicznych typu ReM2Si2 gdzie M=Ru, Rh 11.01.1985

Uniwersytet Jagielloński

Andrzej Szytuła
35 Marek Tuleta

dr nauk fiz.

Spektroskopowe badania procesów zderzeniowych w środowisku niekrystalicznym 15.01.1985

Uniwersytet Jagielloński

Lubomir Gabła
36 Maria Płaszyńska

dr nauk towaroznawczych

Optyczne i inne nieniszczące metody badań i oceny jakości kamieni jubilerskich (na przykładzie syntetycznych korundów i spineli) 19.03.1985

Akademia Ekonom

Jacek Migdałek
37 Ryszard Duraj

dr nauk fiz.

Przemiany fazowe w układach NiMnSinGe1-n oraz NiMn1-tTitGe pod ciśnieniem hydrostatycznym 4.04.1986

Uniwersytet Jagielloński

Andrzej Szytuła
38 Wojciech Otowski

dr nauk fiz.

Dynamika molekularna w ciekłych kryształach w aspekcie badań dielektrycznych 4,4?-di-n-propyloxyazoxybenzenu 1987

Uniwersytet Jagielloński

Stanisław Urban
39 Agnieszka Chrzanowska

dr nauk fiz.

Statyczne i hydrodynamiczne teorie nematycznych ciekłych kryształów 22.10.1993

Uniwersytet Jagielloński

Krzysztof Sokalski
40 Małgorzata Duraj

dr nauk fiz.

Własności magnetyczne związków Sm1-xRxMn2Ge2 (R=Y, Nd, Gd) 14.01.1994

Uniwersytet Jagielloński

Andrzej Szytuła
41 Alina Gil

dr nauk fiz.

Własności strukturalne i magnetyczne związków międzymagnetycznych typu RTX2 25.11.1994

Uniwersytet Jagielloński

 

Andrzej Szytuła

 

42 Robert Gębarowski

dr nauk fiz.

Jonizacja atomu wodoru falą spolaryzowaną kołowo 27.04.1995

Uniwersytet Jagielloński

Jakub Zakrzewski
43 Maciej Duras

dr nauk fiz.

Finite difference and finite element distributions in statistical theory of energy levels in quantum systems 21.11.1996

Uniwersytet Jagielloński

Krzysztof Sokalski
44 Janusz Jaglarz

dr nauk fiz.

Wyznaczanie parametrów optycznych i geometrycznych cienkich warstw na grubych przeźroczystych podłożach, na podstawie rozkładu kątowego promieniowania odbitego 11.12.1996

Politechnika Śląska

Marian Nowak
45 Paweł Korbel

dr nauk fiz.

Almost localized Fermi Liquid and its instabilities against Mott-localized and spin liquids states 23.10.1997

Uniwersystet Jagielloński

Józef Spałek
46 Andrzej Osak

dr nauk technicznych

Modyfikacja składu i badanie właściwości polikrystaliznej ceramiki PZT+(FeSb) ze wględu na wykorzystanie w technologii maszyn 04.02.1998
Politechnika Krakowska
Lucjan Przybylski
47 Piotr Fornal

dr nauk fiz.

Mikroskopowe właściwości warstwy przejściowej TiN-Fe 25.06.1998

Uniwersytet Jagielloński

Jan Stanek
48 Maciej Duras Road traffic control in street canyons 29.04.1999

Akademia Górniczo Hutnicza

Andrzej Adamski
49 Wiesław Chajec

dr nauk fiz.

Elektronowe i magnetyczne własności związków RTSn (R=La-Ga, T=Ag, Au) 30.09.1999

Uniwersytet Jagielloński

Kazimierz Łątka
50 Adam Szmagliński

dr nauk fiz.

Struktura materii gwiazdy neutronowej 12.07.2004

Instytut Fizyki Jądrowej PAN

Włodzimierz Wójcik
51 Ewa Gondek

dr nauk fiz.

Badanie wybranych polimerów jako materiałów elektroluminescencyjnych i fotowoltaicznych 18.02.2005

Instytut Fizyki Jądrowej PAN

Jerzy Sanetra
50 Jan Kurzyk

dr nauk fiz.

Układy skorelowanych elektronów o różnej wymiarowości z uwzględnieniem optymalizacji jednocząstkowej funkcji falowej 24.01.2008

Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Józef Spałek
52 Monika Pokladko

dr nauk fiz.

Badanie wybranych polimerów w aspekcie zastosowania ich w strukturach fotowoltaicznych oraz w diodach elektroluminescencyjnych 09.12.2009

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Jerzy Sanetra
51 Paweł Karbowniczek

dr nauk fiz.

Molecular dynamics investigations of the Lennard-Jones
fluids in non-equilibrium conditions and structured geometries
11.03.2013

Instytut Fizyki Jądrowej PAN

Agnieszka Chrzanowska
52 Natalia Nosidlak

dr nauk fiz.

Zastosowanie układów polimerowych jako materiałów w ogniwach fotowoltaicznych i diodach elektroluminescencyjnych 18.03.2013

Instytut Fizyki Jądrowej PAN

Jerzy Sanetra, promotor pom. Ewa Gondek
53 Bożena Burtan Gwizdała

dr nauk fiz.

Właściwości optyczne szkieł tellurowych domieszkowanych jonami lantanowców 02.09.2013

Instytut Fizyki Jądrowej PAN

Jan Cisowski, promotor pom. Manuela Reben
         

 do góry

 

 

 administrator portalu

 C Design MK